Neprihlásený používateľ
Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Lettrich, Andrej
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1977
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (88 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Andrej Lettrich; námet, Jozef Alexander Tallo; scenár, Jozef Alexander Tallo, Andrej Lettrich; kamera, Alojz Hanúsek; hudba, Svetozár Stračina ; III. tvorivá skupina Jozefa A. Talla ; dramaturgia, Maximilián Nitra ; architekt, Ivan Kot ; návrhy kostýmov, Edgar Schmied ; umelecký maskér, Michal Jurkovič ; strih, Bedřich Voděrka ; zvuk, Milan Strojný ; vedúci výroby, Karol Bakoš ; pomocná réžia, Milan Brucháč ; asistent kamery, Martin Gazík ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Štěpán Koníček ; výprava, Vojtech Brázdovič ; kostýmy, Anna Liďáková ; asistent výroby, Andrej Šufliarsky ; skript, Oľga Pantlová [Oľga Kopalová] ; hlavný osvetľovač, Vladimír Reichbauer ; fotograf, Milan Kordoš ; odborná spolupráca, Ivan Gašparovič
  Účinkujúci
  herci: Emília Vášáryová (obhajkyňa JUDr. Anna Javorská), Svatopluk Matyáš (námestník Ing. Pavol Javorský, nahovoril Michal Dočolomanský), Hana Packertová (Zuzka, nahovorila Ida Rapaičová), Jaroslava Obermaierová (dozorkyňa Gitka, nahovorila Eva Rysová), Dana Medřická (Deminová), Viliam Záborský (JUDr. Grznár), Július Vašek (obvinený skladník Tomáš Demin), Ľubomír Roman (hlavný účtovník Matula), Lotár Radványi (hlavný skladník Štefan Trnka), František Filipovský (Michal Dolan, nahovoril Ľudovít Greššo), Ján Kramár (dozorca), Elena Kollárová (Dorka Javorská), Magda Kollárová (Borka Javorská, nahovorila Emília Tomanová), Igor Hrabinský (kapitán, nahovoril Slavo Drozd), Jozef Adamovič (pilot Michal Fodor), Ladislav Fecko (dozorca), Jarmila Karasová (prísediaca), Jiří Holý (prokurátor), František Desset (prísediaci), Jiří Adamíra (predseda senátu, nahovoril Elo Romančík), Jana Biskupská (sekretárka a zapisovateľka), Anton Korenči (Drozdík), Dana Baslerová (zdravotná sestra Helena, nahovorila Darina Chmúrová), Mikuláš Huba (primár), Karol Čálik (Dežo), Gustáv Herényi (navigátor Ďuro Čierny), Andrej Hryc (šofér Belko), Alžbeta Pietrová [Alžbeta Barthová] (obvinená Turajová), Hana Lelitová-Prymusová (barmanka Stella, nahovorila Oľga Šalagová), Eva Akantisová (speváčka), Milan Brucháč (ošetrujúci lekár), Milan Černák (docent - lekár, nahovoril Slavomír Záhradník), Helena Húsková (Horváthová), František Kovár (asistent na psychiatrickej klinike), Gabriela Lachkovičová (Rózka Drozdíková), Peter Polák (hudobník), Peter Radványi (hudobník), Viliam Rosa (hudobník), Judita Ďurdiaková (učiteľka v materskej škôlke), Ľudovít Gajdoš (čašník v bare), Emília Haľamová (stará mama), Jozef Husár (príslušník Zboru národnej bezpečnosti), Erik Jamrich (požiarnik), Zuzana Jezerská (dispečerka na letisku), Ján Kákoni (opitý murár), Benjamín Michalský (veliteľ požiarnikov), Július Paluš (ošetrovateľ na psychiatrickej klinike), Tomáš Raček (príslušník Zboru národnej bezpečnosti)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Psychologický príbeh mladej právničky, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii. Je sklamaná neúspechom svojej obhajoby v prípade brutálnej vraždy a zároveň sa musí vyrovnať s účasťou svojho manžela na rozkrádaní stavebného materiálu.
  A psychological story of a young lawyer in a difficult situation. She is frustrated by her professional failure in a brutal murder case and moreover she has to face the fact of her husband's participation of in a building-material heist.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  súdne drámy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Bratislava (Slovensko)
  Limbach (Slovensko)
  Filmové lokácie – ateliéry
  Koliba (filmový ateliér) - cela smrti, cela vo väzení, Zuzkina garzónka (198 záberov)
  Filmové lokácie – reály
  Bratislava (Slovensko) - Justičný palác na Záhradníckej ulici (interiér aj exteriér)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19770421
  technický scenár schválený dňa 19770608
  zaradenie do výroby dňa 19770428
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19770720
  rozpočet v sume 4.934.965, - Kčs, v tom zisková prirážka: 725.802, - Kčs
  prvý filmovací deň 19770705
  posledný filmovací deň 19770907
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19771116 (z dvoch pásov)
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19771212
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19771213
  Poznámky
  Ocenenie: Cena ZČSDU - Emília Vášáryová-Horská za významný prínos hereckej tvorbe slovenskému hranému filmu s prihliadnutím k hlavnej úlohe spoločensky angažovanej ženy v súťažnom filme Advokátka režiséra Andreja Lettricha / Cena SČSDU - Emília Vášáryová-Horská za významný přínos herecké tvorby slovenskému hranému filmu s přihlédnutím k titulní roli společensky angažované ženy v soutěžním filmu Advokátka režiséra Andreje Lettricha - 21. medzinárodný filmový festival Karlove Vary 1978 / 21. mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1978
  Ocenenie: Cena Československého filmu udelená Juhomoravským krajským národným výborom - 16. festival českých a slovenských filmov České Budějovice 1978
  Ocenenie: Zlatá plaketa ÚV SZŽ pre A. Lettricha a Zlatá plaketa ÚV SZŽ pre Emíliu Vášáryovú (udelená v roku 1978)

  V závere úvodných titulkov uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba nositeľka Radu práce Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 10 min. 34 sek.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The lawyer [eng]
  preklad názvu: Ügyvédnő [hun]
  preklad názvu: L'avocate [ita]
  preklad názvu: Die Advokatin [ger]
  preklad názvu: La Abogada [spa]
  Názov diela (heslo)
  Advokátka [film] (1977)
  Štáb
  Réžia: Andrej Lettrich
  Námet: Jozef Alexander Tallo
  Scenár: Jozef Alexander Tallo; Andrej Lettrich
  Kamera: Alojz Hanúsek
  Hudba: Svetozár Stračina
  Dramaturgia: Maximilián Nitra
  Architekt: Ivan Kot
  Návrhy kostýmov: Edgar Schmied
  Umelecký maskér: Michal Jurkovič
  Strih: Bedřich Voděrka
  Zvuk: Milan Strojný
  Vedúci výroby: Karol Bakoš
  Pomocná réžia: Milan Brucháč
  Asistent kamery: Martin Gazík
  Vedúci výpravy: Vojtech Brázdovič
  Kostymér: Anna Liďáková
  Asistent výroby: Andrej Šufliarsky
  Skript: Oľga Kopalová
  Hlavný osvetľovač: Vladimír Reichbauer
  Fotograf: Milan Kordoš
  Odborná spolupráca: Ivan Gašparovič
  Tvorivá skupina: III. tvorivá skupina Jozefa A. Talla
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Štěpán Koníček
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Emília Vášáryová | obhajkyňa JUDr. Anna Javorská
  Svatopluk Matyáš | námestník Ing. Pavol Javorský (hlas: Michal Dočolomanský )
  Hana Packertová | Zuzka (hlas: Ida Rapaičová )
  Jaroslava Obermaierová | dozorkyňa Gitka (hlas: Eva Rysová )
  Dana Medřická | Deminová
  Viliam Záborský | JUDr. Grznár
  Július Vašek | obvinený skladník Tomáš Demin
  Ľubomír Roman | hlavný účtovník Matula
  Lotár Radványi | hlavný skladník Štefan Trnka
  František Filipovský | Michal Dolan (hlas: Ľudovít Greššo )
  Ján Kramár | dozorca
  Elena Kollárová | Dorka Javorská
  Magda Kollárová | Borka Javorská (hlas: Emília Tomanová )
  Igor Hrabinský | kapitán (hlas: Slavo Drozd )
  Jozef Adamovič | pilot Michal Fodor
  Ladislav Fecko | dozorca
  Jarmila Karasová | prísediaca
  Jiří Holý | prokurátor
  František Desset | prísediaci
  Jiří Adamíra | predseda senátu (hlas: Elo Romančík )
  Jana Biskupská | sekretárka a zapisovateľka
  Anton Korenči | Drozdík
  Dana Baslerová | zdravotná sestra Helena (hlas: Darina Chmúrová )
  Mikuláš Huba | primár
  Karol Čálik | Dežo
  Gustáv Herényi | navigátor Ďuro Čierny
  Andrej Hryc | šofér Belko
  Alžbeta Barthová | obvinená Turajová
  Hana Lelitová-Prymusová | barmanka Stella (hlas: Oľga Šalagová )
  Eva Akantisová | speváčka
  Milan Brucháč | ošetrujúci lekár
  Milan Černák | docent - lekár (hlas: Slavomír Záhradník )
  Helena Húsková | Horváthová
  František Kovár | asistent na psychiatrickej klinike
  Gabriela Lachkovičová | Rózka Drozdíková
  Peter Polák | hudobník
  Peter Radványi | hudobník
  Viliam Rosa | hudobník
  Judita Ďurdiaková | učiteľka v materskej škôlke
  Ľudovít Gajdoš | čašník v bare
  Emília Haľamová | stará mama
  Jozef Husár | príslušník Zboru národnej bezpečnosti
  Erik Jamrich | požiarnik
  Zuzana Jezerská | dispečerka na letisku
  Ján Kákoni | opitý murár
  Benjamín Michalský | veliteľ požiarnikov
  Július Paluš | ošetrovateľ na psychiatrickej klinike
  Tomáš Raček | príslušník Zboru národnej bezpečnosti
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.28.10.2022)
  Kategória
  hraný film
  Advokátka

  Heslo

  Advokátka [film] (1977)
  Slovenská filmová databáza
  (2) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (1) - albumy filmových fotografií
  (130) - fotografie z albumu filmových fotografií
  (21) - fotografie z nakrúcania filmu
  (11) - distribučné fotografie
  (4) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (34) - fotografie z filmu
  (14) - diapozitívy fotografií z filmu
  (20) - negatívy fotografií z filmu
  (2) - fotozbierka
  (4) - filmové plagáty
  (1) - plagáty podujatia
  (1) - leták
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - literárne scenáre
  (1) - technické scenáre
  (1) - dialógové listiny filmu
  (2) - montážne listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (3) - jednotka z archívneho fondu
  (13) - články
  (4) - filmové kópie (distribučné)
  (10) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.