Katalóg SFÚ (celý)
 1. Dokumentácia k výrobe filmu Ľahostajnosť alebo nevedomosť [text]

  Zodpovednosť
  Štúdio krátkych filmov
  Datovanie
  19890417-19900628
  Fyzický popis
  1 spis (120 listov)
  Jazyk
  slovenčina
  Neúplný obsah
  objednávka filmu (1 ks) potvrdenie objednávky filmu (1 ks) zmluva na vypracovanie odbornej literárnej predlohy (2 ks) zmluva na vypracovanie scenára (2 ks) návrh na výplatu honoráru (2 ks) odborná literárna príprava filmu (1 ks) technický scenár filmu (2 ks) hodnotenie námetu a/alebo scenára filmu (3 ks) sprievodka výroby filmu (1 ks) pracovný plán výroby filmu (1 ks) rozpočet filmu (1 ks) hospodárska zmluva s objednávateľom filmu (1 ks) realizačná zmluva s výrobným štábom (1 ks) dohoda o vykonaní práce (4 ks) dohoda o vytvorení hereckej úlohy vo filme (1 ks) protokol o schválení servisnej kópie (1 ks) titulková listina filmu (2 ks) komentár filmu (4 ks) hlásenie o použitej hudbe vo filme (2 ks) súhrnná správa finišu (2 ks) protokol o schválení I. kombinovanej kópie (1 ks) výrobný list (2 ks) dodací list o výrobe kombinovaných kópii z filmových laboratórií (4 ks) potvrdenie o prevzatí filmu distributérom (1 ks) potvrdenie o prevzatí filmu objednávateľom (1 ks) zúčtovanie filmu (2 ks) rozpis dokumentácie filmu (1 ks)
  PH – názov (diela)
  Ľahostajnosť alebo nevedomosť (1989)
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  PH – druh, žáner, forma
  objednávky na výrobu filmu
  archívne spisy
  zmluvy
  odborné literárne predlohy filmov
  technické scenáre
  posudky
  sprievodky výroby filmov
  plány výroby filmov
  rozpočty filmov
  protokoly
  titulkové listiny filmov
  komentáre filmov
  hlásenia o použitej hudbe
  súhrnné správy o realizácii filmov
  výrobné listy
  dodacie listy
  potvrdenia
  vyúčtovania
  Katalogizácia
  SFU, 10.12.2009 ; AACR2 (rev.18.04.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  jednotka z archívneho fondu
  Odkazy
  (1) - odborné literárne predlohy
  (1) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (2) - zmluvy (príprava filmu)
  (6) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - výrobné plány filmu
  (1) - rozpočty filmu
  (1) - technické scenáre
  (1) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (5) - zmluvy (výroba filmu)
  (1) - vyúčtovania filmu
  (1) - titulkové listiny filmu
  (2) - komentáre filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (14) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
Katalóg SFÚ (celý)