Heslár SFÚ
 1. fotografie z nakrúcania filmov

  Variant(y) hesla
  fotografia z nakrúcania filmu [slo]
  pracovné fotografie [slo]
  pracovná fotografia [slo]
  still from the set [eng]
  Pozri tiež
  negatívy fotografií z nakrúcania filmov [slo]
  diapozitívy fotografií z nakrúcania filmov [slo]
  filmové fotografie [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU (rev.12.09.2012)
  Typ hesla
  forma, žáner alebo fyzická charakteristika
  Katalóg SFÚ
  (70) - fotografie z albumu filmových fotografií
  (931) - fotografie z nakrúcania filmu
  (1) - civilné fotografie
  Heslár SFÚ
  (2) - žánre, druhy, formy
Heslár SFÚ