Heslár SFÚ
 1. II. tvorivá skupina Monika Gajdošová - Juraj Král

  Inf. poznámka
  tvorivá skupina, existovala v roku 1966-1970
  Krajina
  Slovensko ; (Československo)
  Variant(y) hesla
  Štúdio hraných filmov Bratislava - Koliba. II. tvorivá skupina Monika Gajdošová - Juraj Král [slo]
  II. Tvorivá skupina Monika Gajdošová Juraj Král [slo] [na filmových titulkoch uvádzaná aj ako]
  Tvorivá skupina Monika Gajdošová - Juraj Král [slo] [na filmových titulkoch uvádzaná aj ako]
  II. tvorivá skupina M. Gajdošová - J. Král [slo] [na filmových titulkoch uvádzaná aj ako]
  tvorivá skupina M. Gajdošová - J. Král [slo] [na filmových titulkoch uvádzaná aj ako]
  Pozri tiež
  Československý film Bratislava. Štúdio hraných filmov Bratislava - Koliba [nadriadený pojem]
  Slovenský film Bratislava. Štúdio hraných filmov Bratislava - Koliba [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU (rev.29.06.2012)
  Typ hesla
  názov korporácie
  Slovenská filmová databáza
  (11) - hraný film
  Katalóg SFÚ
  (2) - námety
  (2) - synopsy
  (5) - filmové poviedky
  (12) - literárne scenáre
  (1) - explikácie (príprava filmu)
  (77) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (22) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (28) - zmluvy (príprava filmu)
  (97) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - technické scenáre
  (1) - explikácie (výroba filmu)
  (2) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (4) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (11) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - články

Heslár SFÚ