Heslár SFÚ
 1. Szomolányi, Stanislav, 1935-

  Inf. poznámka
  slovenský kameraman
  Dátum narodenia
  14.01.1935
  Miesto narodenia
  Bánovce nad Bebravou (Slovensko)
  Krajina
  Slovensko
  Jazyk
  slovenčina
  Pohlavie
  mužské
  Biografická pozn.
  Kameraman, jedna z najvýznamnejších tvorivých osobností slovenského filmového umenia. Absolvoval štúdium kamery na FAMU v Prahe (1953 – 1958). Začínal v Štúdiu dokumentárnych filmov v Bratislave a ako kameraman spolupracoval s režisérmi Štefanom Uhrom, Ladislavom Kudelkom a Jozefom Zacharom. Rok pôsobil v Čs. armádnom filme v Prahe a po návrate začal pracovať ako kameraman hraných filmov. Najvýraznejšie tvorivé úspechy dosiahol v spolupráci s režisérom Štefanom Uhrom. Stretli sa pri realizácii dokumentov Niekedy v novembri (1958), Očami kamery (1959) a Poznačení tmou (1959) a ich úspešná spolupráca pokračovala aj v hranom filme. Jej výsledkom je niekoľko vynikajúcich filmov: od priekopníckeho, kameramansky a režijne nápaditého Slnka v sieti (1962), ktoré sa stalo impulzom pre slovenskú i českú filmovú novú vlnu 60. rokov, cez ďalšie diela Organ (1964), Panna zázračnica (1966), Tri dcéry (1967), Kosenie Jastrabej lúky (1981), Pásla kone na betóne (1982) až po ich posledný spoločný film Šiesta veta (1986). Aj v televíznej tvorbe prispel Stanislav Szomolányi k vytvoreniu pozoruhodných a medzinárodne ocenených diel. Prelom vo vývine slovenskej televíznej tvorby znamenali filmy Krotká (r. S. Barabáš, 1967) a Balada o siedmich obesených (r. M. Hollý, 1968), ktoré získali Grand Prix na Medzinárodnom televíznom festivale v Monte Carle. V roku 1990 založil a ďalej viedol katedru kamery na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Za svoju filmovú tvorbu získal mnohé domáce i zahraničné ocenenia. V roku 2005 bol ocenený štátnym vyznamenaním Pribinov kríž III. triedy, v roku 2006 národnou filmovou cenou Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej kinematografii, v roku 2010 Zlatou kamerou na festivale Art Film Fest Trenčianske Teplice/Trenčín a v roku 2012 Cenou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za dlhodobý výnimočný prínos v oblasti kinematografie. V roku 2005 vydal Slovenský filmový ústav publikáciu Richarda Blecha Kameraman Stanislav Szomolányi. (autor: R. Šmatláková, 2015)
  Zdroj(e) overenia
  EDUS 2 M-Ž. - Bratislava: Veda, 1990. - s. 404-405. (dátum a miesto narodenia)
  Who is who v Slovenskej republike (2003) (dátum a miesto narodenia)
  Encyklopédia Slovenska V. zväzok R-Š. – Bratislava: VEDA, 1981. – s. 677. (dátum a miesto narodenia)
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 (rev.27.11.2015)
  Typ hesla
  osobné meno
  Szomolányi, Stanislav, 1935-

  Slovenská filmová databáza
  (14) - dokumentárny film
  (33) - hraný film
  (1) - spravodajský film
  (15) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - biografie
  (1) - monografie
  (18) - fotografie z nakrúcania filmu
  (29) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (23) - fotozbierka
  (7) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (osobnosti)
  (1) - dok. zložka (predmetová)
  (2) - archívny fond
  (43) - články
  Heslár SFÚ
  (1) - podujatia

Heslár SFÚ