Neprihlásený používateľ
Katalóg SFÚ
 1. Dokumentácia k výrobe filmov Studňa lásky a Turecká minca [text]

  Zodpovednosť
  Slovenská filmová tvorba Bratislava, Schwarzwald film GmBh
  Datovanie
  19860326 - 19870731
  Fyzický popis
  1 spis (2398 listov)
  Jazyk
  slovenčina, nemčina
  Neúplný obsah
  zaradenie filmu do prieskumu výroby (1 ks) oznámenie o ukončení prieskumu výroby (2 ks) zaradenie filmu do výroby (1 ks) zápis z posudzovania režijného scenára (1 ks) oznámenie o schválení režijného scenára (1 ks) záznam z výrobnej porady (4 ks) návrh výrobného štábu (3 ks) zoznam členov výrobného štábu (3 ks) návrh hereckého obsadenia (1 ks) poverenie pracovníka do funkcie (5 ks) pracovný plán výroby filmu (2 ks) zápis zo schvaľovania servisky (1 ks) výpis z uznesenia porady (2 ks) plán/program nakrúcania (9 ks) technický scenár filmu (1 ks) rozpočet filmu (4 ks) návrh pre poradu vedúceho riaditeľa (12 ks) výrobné ukazovatele filmu (8 ks) zápis zo schvaľovania výrobného plánu (8 ks) zápis zo schvaľovania rozpočtu (4 ks) výpis zo zápisu z pracovnej porady (8 ks) denná správa o realizácii filmu (48 ks) denná správa o negatíve (58 ks) zmluva o umelecké dielo (3 ks) zmluva na vytvorenie a použitie diela (5 ks) dohoda o vytvorení hereckej úlohy vo filme (15 ks) dohoda o umeleckej činnosti (14 ks) dohoda o vykonaní práce (13 ks) dohoda o prenájme nehnuteľnosi (1 ks) dohoda o požičaní vecí a zvierat (9 ks) hospodárska zmluva (1 ks) titulková listina filmu (2 ks) triková listina (8 ks) hudobná zostava (3 ks) text piesní (8 ks) dialógová listina (8 ks) zoznam rekvizít (3 ks) zoznam kostýmov (1 ks) zoznam miest nakrúcania (1 ks) výrobný list (15 ks) pridelenie fondu vedúceho výroby (1 ks) návrh na výplatu prémie (1 ks) výplata mimoriadnej odmeny (1 ks) potvrdenie na príplatok (1 ks) návrh na výplatu exteriérových príplatkov (2 ks) zákazkový list (10 ks) dodací list (15 ks) vyúčtovanie zvukárskych prác (34 ks) vyúčtovanie prepravného (1 ks) vyúčtovanie telekomunikačných poplatkov (1 ks) dodací list z filmových laboratórií (39 ks) potvrdenka z filmových laboratórií (13 ks) zúčtovanie filmu (4 ks) vyčíslenie nákladov (5 ks) zúčtovanie filmovej suroviny (4 ks) potvrdenie o odovzdaní materiálov (22 ks) potvrdenie o zlikvidovaní výpravných prostriedkov (13 ks) výrobná správa (5 ks) sledovanie čerpania limitovaných nákladov (1 ks) súhrnný zoznam protokolov o vyradení výpravných prostriedkov (3 ks) protokol o zničení výpravných prostriedkov (14 ks) záznam z vyraďovacieho konania (3 ks) prijímací list (7 ks) prezenčná listina (52 ks) diéty štábu (23 ks) výplatná listina (13 ks) pracovný výkaz (4 ks) mzdový list (10 ks) splnomocnenie (3 ks) hlásenie zahraničnej návštevy (4 ks) rozpis (7 ks) finančný plán (7 ks) súhlas na použitie vlastného vozidla (6 ks) výkaz jázd (5 ks) preberací protokol (2 ks) potvrdenie (4 ks) korešpondencia (27 ks) oznámenie (7 ks) žiadosť (34 ks) objednávka (29 ks) návrh na výplatu honoráru (227 ks) záznam o prevádzke vozidla (188 ks) výdavkový pokladničný doklad (174 ks) pokladničný výkaz (16 ks) výdajka – sprievodka (83 ks) faktúra (94 ks) vyčíslenie nákladov (28 ks) ostatné účtovné doklady a poznámky (214 ks)
  PH – názov (diela)
  Studňa lásky (1986)
  Turecká minca (1986)
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské bábkové filmy
  západonemecké bábkové filmy
  koprodukčné filmy
  PH – druh, žáner, forma
  archívne spisy
  návrhy na herecké obsadenie filmov
  plány výroby filmov
  pracovné poverenia
  výpisy zo zápisov z porád
  technické scenáre
  rozpočty filmov
  výrobno-ekonomické ukazovatele filmov
  zmluvy
  zmluvy o vytvorení hereckej úlohy vo filme
  titulkové listiny filmov
  hudobné zostavy
  piesňové texty
  dialógové listiny
  výrobné listy
  zákazkové listy
  dodacie listy
  vyúčtovania filmov
  vyúčtovania filmovej suroviny
  potvrdenia
  prezenčné listiny
  pracovné výkazy
  mzdové listy
  korešpondencia
  žiadosti
  objednávky
  návrhy na vyplatenie honorárov
  výdajky
  faktúry
  Autorská a iná zodpoved.
  Slovenská filmová tvorba Bratislava. Štúdio hraných filmov Bratislava - Koliba Schwarzwald Film Wildbad
  Katalogizácia
  SFU, 26.11.2020 ; AACR2 (rev.13.07.2023)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  jednotka z archívneho fondu

Katalóg SFÚ

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.