Neprihlásený používateľ
Katalóg SFÚ
 1. Andrej Kristín [archívny fond]

  Datovanie
  30-té roky 20. storočia - 2001
  Fyzický popis
  1,1 bm
  Anotácia
  Osobný fond Andreja Kristína.
  Neúplný obsah
  Základná schéma fondu: 1. Osobné doklady zo zamestnania, 2. Korešpondencia, 3. Režisér, scenárista a kameraman Slovenskej filmovej tvorby, 4. Výroba filmov pre Československú televíziu, 5. Rukopisy Andreja Kristína, 6. Ilustračný materiál, 7. Noviny, výstrižky a ostatné drobné tlače, 8. Brožúry
  PH – názov (diela)
  Aby k nám prilietali (1978)
  Asimilácia a disimilácia rastlín (1961)
  Beethoven na Slovensku (1968)
  Bratia (1961)
  Cez Nemšovú (1975)
  Deň na vodách Latorice (1960)
  Dolina, dolina (1955)
  Drevorubači (1957)
  Energia z východu (1976)
  Gorali (1958)
  Jednotné roľnícke družstvo "Vlára" Nemšová (1989)
  Kto pestuje chlieb (1972)
  Lavíny (1987)
  Les a hmyzožravé vtáky (1990)
  Ľudia a voda (1960)
  Matky z Čierneho Balogu (1984)
  Muflón obyčajný (1988)
  Na križovatkách vtáčích ťahov (1980)
  Naše jašterice (1972)
  Nemšová (1989)
  Nezabudnuteľní (1977)
  Nové Slovensko (1970)
  Ochrana dravých vtákov (1991)
  Okná k hriechom (1958)
  Ovládaj energiu (1976)
  Ozdoba lesa daniel (1987)
  Pamiatky trenčianskeho okresu (1989)
  Pamiatky Trenčína (1975)
  Parnassius apollo L. (1987)
  Pohľadnica z Piešťan (1959)
  Prerušené ticho (1969)
  Prírodné rezervácie v Československu (1984)
  Silák lesov zubor (1987)
  Skloobal Nemšová (1978)
  Slovenské sklo (1970)
  Tepelné spracovanie ocele I. (1962)
  Tepelné spracovanie ocele II. (1962)
  Tepelné spracovanie ocele III. (1962)
  Trenčiansky hrad (1983)
  Trenčín je môj kraj (1986)
  Tri spomienky (1964)
  Trikrát prečo. číslo 9. (1962)
  Tvorcovia lesa (1977)
  Údržba kolesových traktorov. I., Denná údržba (1962)
  Údržba kolesových traktorov. II., Technická údržba I.-II. stupňa (1962)
  Údržba kolesových traktorov. III., Technická údržba III. stupňa (1962)
  Ulička zlých detí (1961)
  Velikán rovín (1987)
  Vždy možno začať (1961)
  Zátoka (1966)
  Leťat žuravli (1957)
  Živočíchy a vodné prostredie (1969)
  Život na lúke (1973)
  Život na mokradiach (1991)
  Život na rybníku a pri rybníku (1976)
  Život na viatych pieskoch (1989)
  Týždeň vo filme. 25/1958 (1958)
  Týždeň vo filme. 34/1965 (1965)
  Týždeň vo filme. 52/1965 (1965)
  PH – osobné meno
  Kristín, Andrej, 1928-2008
  Adamec, Oldřich
  Adámek, Ján, 1914-[?]
  Šturdík, Jozef, 1920-1992
  Macháček, Petr
  Stano, Milan, 1949-
  Bachleda, Stanislav, 1943-
  Beethoven, Ludwig van, 1770-1827
  Benka, Martin, 1888-1971
  Blech, Richard, 1930-2017
  Sever, Peter, 1924-2004
  Boček, Jaroslav, 1932-2003
  Branko, Pavel, 1921-2020
  Budská, Viera, 1946-2019
  Clair, René, 1898-1981
  Čavojský, Ladislav, 1932-2014
  Ejzenštejn, Sergej Michajlovič, 1898-1948
  Grečner, Eduard, 1931-
  Havlíková, Klára, 1931-2007
  Holina, Vladimír, 1925-
  Horváth, Július, 1912-1970
  Hrabovská, Katarína, 1923-1991
  Hrbas, Jiří, 1914-1976
  Hušťava, Ivan, 1938-
  Chalupka, Samo, 1812-1883
  Jančeková, Eva
  Jedlička, Albert
  Jurenev, Rostislav Nikolajevič, 1912-2002
  Kalatozov, Michail Konstantinovič, 1903-1973
  Kalinová, Agneša, 1924-2014
  Kamenický, Štefan, 1932-2009
  Kameník, Pavol
  Karšay, Alexander, 1921-1992
  Kincelová, Emília, 1936-
  Klodner, Anton, 1927-
  Kováč, Michal, 1930-2016
  Kovářová, Elena
  Koyš, Pavel, 1932-1993
  Kret, Anton, 1930-2019
  Kristín, Jozef Martin, 1897-1970
  Kristínová, Eva, 1928-2020
  Kršák, Pavol
  Kukučín, Martin, 1860-1928
  Laucká, Barbora, 1955-
  Lederer, Jiří, 1922-1983
  Lehotský, Eugen, 1909-1970
  Lehuta, Emil, 1931-2006
  Leinerovičová, Gabriela
  Machala, Drahoslav, 1947-2015
  Majerník, Cyprián, 1909-1945
  Maydl, Přemysl, 1919-2007
  Mazanovská, Eva
  Mihálik, Peter, 1945-1987
  Miháliková, Gizela, 1937-
  Michałek, Bolesław, 1925-1997
  Němeček, Raymund
  Nittnaus, Walter, 1942-
  Páleš, Helmuth
  Pauer, Marián, 1945-
  Plicková, Ester, 1928-2011
  Polakovičová, Viera, 1924-2009
  Protušová, Viera, 1920-[?]
  Resutík, Milan, 1941-
  Rembrandt, 1606-1669
  Godavová, Alžbeta, 1940-
  Rúfus, Milan, 1928-2009
  Sadoul, Georges, 1904-1967
  Samojlova, Tatiana Jevgenievna, 1934-2014
  De Santis, Giuseppe, 1917-1997
  Struska, Jiří, 1925-1983
  Šindelář, Dušan, 1927-
  Štefánek, Michal
  Štúr, Ľudovít, 1815-1856
  Šugár, Štefan, 1934-2022
  Ťapajová, Elena, 1944-2023
  Taraba, Jaroslav, 1932-
  Tkáč, František, 1958-
  Tolstoj, Alexej Nikolajevič, 1883-1945
  Trančíková, Eva
  Vaculík, Karol, 1921-1992
  Váross, Marian, 1923-1988
  Vároš, Milan, 1937-
  Vik, Karel, 1883-1964
  Vondra, Václav, 1925-2011
  Vraštiak, Štefan, 1942-2016
  Weiner-Kráľ, Imro, 1901-1978
  Zavattini, Cesare, 1902-1989
  PH – názov korporácie
  Nemšovanka (umelecká skupina)
  Oblastná galéria Miloša Alexandra Bazovského (Trenčín, Slovensko)
  Vládny výbor pre cestovný ruch SSR Bratislava
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj
  Slovenský úrad pre tlač a informácie
  Ústredie Slovenského filmu
  Ústřední ředitelství Československého filmu
  Slovenská filmová tvorba Bratislava. Štúdio krátkych filmov Bratislava
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenskí filmoví režiséri
  PH – druh, žáner, forma
  osobné fondy
  Poznámky
  Vecná skupina Osobné doklady zo zamestnania obsahuje osobný spis a dekréty (3 inventárne jednotky, uložené chronologicky).
  Vecná skupina Korešpondencia (8 inventárnych jednotiek, uložené abecedne) sa člení na podskupiny Korešpondencia s inými osobami a Blahoželania a pozvánky.
  Vecná skupina Režisér, scenárista a kameraman Slovenskej filmovej tvorby (51 inventárnych jednotiek, uložené chronologicky). Člení sa na podskupiny Pracovné dokumenty, Tematické návrhy Andrej Kristína pre dramaturgicko-výrobné plány a Dokumentácia z výroby filmov. V prvých dvoch podskupinách sa nachádza filmografia A. Kristína, jeho pracovné hodnotenia a tematické návrhy. Tretia obsahuje dokumenty vzťahujúce sa k literárnej príprave a výrobe jeho realizovaných i nerealizovaných dokumentárnych filmov. Inventárnu jednotku tvoria zväčša všetky dokumenty vzťahujúce sa k jednému filmu. Zoradenie je chronologické podľa roku výroby filmu, pri nerealizovaných filmoch sa berie do úvahy časový rozsah dokumentov v spise, pričom za relevantný sa považuje posledný dátum.
  Vecná skupina Výroba filmov pre Československú televíziu (6 inventárnych jednotiek, uložené chronologicky).
  Vecná skupina Rukopisy Andreja Kristína (8 inventárnych jednotiek, uložené chronologicky) obsahuje články (rozhovory s A. Kristínom) a zošit s rukopisnými spomienkami na jeho detstvo pri Váhu s rôznymi povesťami a príbehmi vzťahujúcimi sa k rieke Váh.
  Vecná skupina Ilustračný materiál (304 inventárnych jednotiek, uložené chronologicky) sa člení na podskupiny Fotografie, Filmové a zvukové kópie, Negatívy a diapozitívy, Propagačné materiály a iné drobné tlače k podujatiam a tvorbe Andreja Kristína a Články o Andrejovi Kristínovi. Podskupina Fotografie sa člení na Osobné a rodinné fotografie, Fotografická tvorba Andreja Kristína počas štúdia na AMU, Fotografie z režijnej a kameramanskej tvorby Andreja Kristína, Fotografie z tvorby filmov pre Československú televíziu, Voľná fotografická tvorba Andreja Kristína a Ostatné fotografie. Podskupina Negatívy a diapozitívy sa člení na Osobné a rodinné negatívy a diapozitívy, Tvorba Andreja Kristína počas štúdia na AMU, Negatívy a diapozitívy z režijnej a kameramanskej tvorby Andreja Kristína, Negatívy z výroby filmov pre Československú televíziu, Negatívy z podujatí, ciest a voľná tvorba Andrej Kristína a Ostatné negatívy. Podskupina Propagačné materiály a iné drobné tlače k podujatiam a tvorbe Andreja Kristína sa člení na Plagáty a Dokumenty a propagačné materiály k podujatiam s premietaním filmov Andreja Kristína.
  Vecná skupina Noviny, časopisy, výstrižky a ostatné drobné tlače (101 inventárnych jednotiek, uložené chronologicky) sa člení na podskupiny Noviny, Časopisy, Výstrižky a Ostatné drobné tlače.
  Vecná skupina Brožúry (9 inventárnych jednotiek, uložené chronologicky).

  Prístupný.
  Katalogizácia
  SFU, 25.11.2013 ; AACR2 (rev.11.01.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  archívny fond

Katalóg SFÚ

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.