Katalóg SFÚ
 1. Cnostný Metod [fotozbierka]

  Fyzický popis
  241 fotografií : čiernobiele
  540 negatívov : čiernobiele
  106 diapozitívov : farebné
  2 albumy (184 fotografií) : čiernobiele
  98 zdigitalizovaných fotografií : čiernobiele
  36 zdigitalizovaných negatívov : čiernobiele
  15 zdigitalizovaných diapozitívov : farebné
  1 zdigitalizovaná fotografia z albumu : čiernobiela
  Anotácia
  Fotozbierka k filmu: Cnostný Metod (1979).
  Neúplný obsah
  241 čiernobielych fotografií (z toho 103 ks originálnych záberov)
  PH – názov (diela)
  Cnostný Metod (1979)
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  fotozbierky filmov
  Poznámky
  Osobný fond Peter Mihálik: 2 fotografie

  Autor fotografií: Zuzana Árvayová (uvedená pečiatkou na obálke s negatívami, pečiatkou na fotografiách)
  Katalogizácia
  SFU, 10.05.2011 ; AACR2 (rev.02.12.2019)
  Kategória
  fotozbierka

Katalóg SFÚ