Slovenská filmová databáza
 1. Obzor. 4/1966

  Podnázov
  poľnohospodársky mesačník
  Obsah
  1. šot - [Veterné kalamity]
  2. šot - [Lesná železnica]
  3. šot - [Lanovka]
  4. šot - [Šampiňóny]
  5. šot - [Burza motýlov]
  6. šot - [Vrabčí hotel]
  7. šot - [Krása exotov]
  Réžia
  Ondrkal, Štefan
  Výroba
  Československý film Bratislava [výrobca (producent)]
  Rok výroby
  1966
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (10 min. 15 sek.) : čiernobiely, farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, autor komentára, Štefan Ondrkal; kamera, Rudolf Ferko, Mikuláš Fodor, Viliam Ptáček, Eduard Sigrot, Oskár Šághy ; strih, Mária Lamačková, Juraj Lexmann ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Pavol Forisch ; spolupracovali, Michal Rábek, A. Gajdoš
  Účinkujúci
  interpreti komentára, Imrich Fábry, I. Ruml
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Číslo filmového žurnálu.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské filmy
  čísla filmových žurnálov
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  prvý filmovací deň 19660208
  posledný filmovací deň 19660314
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19660316
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19660322
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19660322
  Poznámky
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu, okrem režiséra, ktorého funkcia je uvedená na titulkoch.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Interpreti komentára uvedení len vo výrobnom liste.
  Na filmových titulkoch uvedené: Obzor poľnohospodársky mesačník 1966 4.

  Vyrobil Zpravodajský film Bratislava.
  Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava – Praha.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Obzor [film]. 4/1966 (1966)
  Štáb
  Réžia: Štefan Ondrkal
  Autor komentára: Štefan Ondrkal
  Kamera: Rudolf Ferko; Mikuláš Fodor; Viliam Ptáček; Eduard Sigrot; Oskár Šághy
  Strih: Mária Lamačková; Juraj Lexmann
  Zvuk: Alexander Pallós
  Vedúci výroby: Pavel Forisch
  Spolupracovali: Michal Rábek; A. Gajdoš
  Interpreti komentára: Imrich Fábry; I. Ruml
  Katalogizácia
  SFU, 27.07.2016 ; AACR2 (rev.05.09.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  spravodajský film

  Heslo

  Obzor [film]. 4/1966 (1966)
  Slovenská filmová databáza
  (7) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (5) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza