Slovenská filmová databáza
 1. Obzor. 1/1965

  Podnázov
  poľnohospodársky mesačník
  Obsah
  1. šot - [Šampanské]
  2. šot - [Mlieko]
  3. šot - [Vajíčka a hydina]
  4. šot - [Výstava drobných chovateľov]
  5. šot - [Anglická výstava]
  6. šot - [Šport na dedine]
  Réžia
  Ondrkal, Štefan
  Výroba
  Československý film Bratislava [výrobca (producent)]
  Rok výroby
  1965
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (9 min. 46 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, autor komentára, Štefan Ondrkal; kamera, Alojz Hanúsek, Leopold Bródy, Rudolf Ferko, Viliam Ptáček ; strih, Anna Forischová, Juraj Lexmann ; vedúci výroby, Pavol Forisch ; spolupracovali, Štefan Bujna, A. Gajdoš
  Účinkujúci
  interpreti komentára, Albert Mareček, Imrich Fábry
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Číslo filmového žurnálu.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské filmy
  čísla filmových žurnálov
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  prvý filmovací deň 19641204
  posledný filmovací deň 19650112
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19650113
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19650125
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19650126
  Poznámky
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu, okrem režiséra, ktorého funkcia je uvedená na titulkoch.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vo výrobnom liste uvedený ako zvukár Eugen Kiss.
  Interpreti komentára uvedení len vo výrobnom liste.
  Na filmových titulkoch uvedené: Obzor poľnohospodársky mesačník 1965 1.

  Vyrobil Zpravodajský film Bratislava.
  Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Obzor [film]. 1/1965 (1965)
  Štáb
  Réžia: Štefan Ondrkal
  Autor komentára: Štefan Ondrkal
  Kamera: Alojz Hanúsek; Leopold Bródy; Rudolf Ferko; Viliam Ptáček
  Strih: Anna Forischová; Juraj Lexmann
  Vedúci výroby: Pavel Forisch
  Spolupracovali: Štefan Bujna; A. Gajdoš
  Interpreti komentára: Albert Mareček; Imrich Fábry
  Katalogizácia
  SFU, 21.07.2016 ; AACR2 (rev.05.09.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  spravodajský film

  Heslo

  Obzor [film]. 1/1965 (1965)
  Slovenská filmová databáza
  (6) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza