Slovenská filmová databáza
 1. Porucha nie je vo vašom prijímači. 8. šot

  Rok výroby
  1964
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 50/1964. - 8. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  televízna kultúra
  televízne vysielanie
  televízory
  televízne antény
  bicykle
  deti
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Jelačičova ulica (Bratislava, Slovensko)
  Katalogizácia
  SFU, 29.09.2015 ; AACR2 (rev.24.05.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza