Slovenská filmová databáza
 1. [Nový okres Stará Lubovňa a pripomienky občanov k jeho utvoreniu]. 1. šot

  Rok výroby
  1968
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 15/1968. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Tokarčík, Vojtech
  Bednarčík, Ondrej
  Sobek, Pavol, 1933-1985
  Šmatlák, Pavol
  Olah, Ondrej
  PH – názov korporácie
  Miestny národný výbor (Haligovce, Slovensko)
  Okresný národný výbor (Poprad, Slovensko)
  Kostol svätého Mikuláša (Stará Ľubovňa, Slovensko)
  Červený kláštor (Slovensko : kláštor)
  Skrutkáreň (Stará Ľubovňa, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  politika
  voľby
  okresy
  ankety
  strojársky priemysel
  autobusová doprava
  pohreby
  smútočné sprievody
  truhly
  košikárstvo
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Stará Ľubovňa (Slovensko)
  Zamagurie (Slovensko)
  Haligovce (Slovensko)
  Poprad (Slovensko)
  Pieniny (Poľsko a Slovensko)
  Dunajec, rieka (Poľsko a Slovensko)
  Červený Kláštor (Slovensko)
  Traja jazdci (Slovensko : skalné útvary)
  Pieninský národný park (Slovensko
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodných materiálov.
  Katalogizácia
  SFU, 05.05.2015 ; AACR2 (rev.12.09.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza