Slovenská filmová databáza
 1. [JRD Gader]. 3. šot

  Rok výroby
  1980
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 39/1980. - 3. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Klimas, Miloš
  Laučík, Milan
  PH – názov korporácie
  Jednotné roľnícke družstvo GADER (Blatnica, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  poľnohospodárstvo
  živočíšna výroba
  pastierstvo
  chov hovädzieho dobytka
  salaše
  maštale
  dojenie kráv
  pastieri
  turistika
  turistické chodníky
  pivo
  chlieb
  psy
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Gaderská dolina (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 08.01.2015 ; AACR2 (rev.20.11.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza