Slovenská filmová databáza
 1. [Družstevníci v Sládkovičove]. 3. šot

  Rok výroby
  1960
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 37/1960. - 3. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov korporácie
  Jednotné roľnícke družstvo (Sládkovičovo, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  poľnohospodárstvo
  rastlinná výroba
  pestovanie lucerny siatej
  krmovinárstvo
  živočíšna výroba
  chov ošípaných
  chov hovädzieho dobytka
  dojenie kráv
  jednotné roľnícke družstvá
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Sládkovičovo (Slovensko)
  Katalogizácia
  SFU, 10.12.2014 ; AACR2 (rev.31.01.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza