Slovenská filmová databáza
 1. [10 rokov Stavoindustrie]. 3. šot

  Rok výroby
  1960
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 31/1960. - 3. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov korporácie
  Stavoindustria (Bratislava, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  stavebný priemysel
  stavebné podniky
  stavebné práce
  výstavby priemyselných podnikov
  výstavby sídlisk
  výstavby škôl
  výstavby športových hál a štadiónov
  stavebné stroje
  žeriavy
  armovanie
  robotníci na stavbe
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Banská Bystrica (Slovensko)
  Katalogizácia
  SFU, 01.12.2014 ; AACR2 (rev.25.07.2022)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza