Slovenská filmová databáza

 1. [25 rokov Vydavateľstva Osveta]. 6. šot

  Rok výroby
  1978
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 29/1978. - 6. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov korporácie
  Vydavateľstvo Osveta (Martin, Slovensko)
  Tlačiarne Slovenského národného povstania (Martin, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  jubileá
  knižný priemysel
  knižná kultúra
  knihy
  vydavateľstvá
  tlačiarne
  písanie na písacom stroji
  tlačiarenské stroje
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Martin (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 20.11.2014 ; AACR2 (rev.23.08.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot