Slovenská filmová databáza
 1. [Súdruh Leonid Iľjič Brežnev v Bratislave]. 1. šot

  Rok výroby
  1978
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 24/1978. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Brežnev, Leonid, Iljič, 1906-1982
  Husák, Gustáv, 1913-1991
  Lenárt, Jozef, 1923-2004
  Colotka, Peter, 1925-2019
  Hruškovič, Miloslav, 1925-1992
  Šalgovič, Viliam, 1919-1990
  Biľak, Vasiľ, 1917-2014
  PH – názov korporácie
  Letisko Bratislava
  Pamätník Slovenského národného povstania (Bratislava, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  politika
  politické delegácie
  medzinárodné vzťahy
  československo-sovietske vzťahy
  pietne akty
  kladenie vencov a kvetov
  pamätníky
  letecká doprava
  letiská
  pionieri
  mávatka
  limuzíny
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Slavín (Bratislava, Slovensko)
  Námestie SNP (Bratislava, Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 18.11.2014 ; AACR2 (rev.20.08.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza