Slovenská filmová databáza
 1. [Hrdina socialistickej práce Jozef Holák]. 5. šot

  Rok výroby
  1978
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 19/1978. - 5. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Holák, Jozef, 1919-[?]
  Husák, Gustáv, 1913-1991
  PH – názov korporácie
  Chemické závody Juraja Dimitrova (Bratislava)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  chemický priemysel
  výbušniny
  socialistické súťaženie
  socialistické záväzky
  Brigáda socialistickej práce
  údernícke hnutie
  ceny a vyznamenania
  Hrdina socialistickej práce (ocenenie)
  kroniky
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 18.11.2014 ; AACR2 (rev.17.08.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza