Slovenská filmová databáza
 1. [135. výročie narodenie Jána Kožehubu]. 4. šot

  Rok výroby
  1982
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 25/1982. - 4. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Kožehuba, Ján, 1847-1918
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  osveta
  školstvo
  pedagogika
  výročia
  učitelia a učiteľky
  pamätné domy
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Blatnica (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 16.10.2014 ; AACR2 (rev.07.02.2019)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza