Slovenská filmová databáza
 1. [Tradičný ples rybárov a filmárov v bratislavskom PKO]. 3. šot

  Rok výroby
  1986
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Kinožurnál. 11/1986. - 3. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Šághy, Oskár, 1935-2018
  Tardík, Milan, 1929-2002
  PH – názov korporácie
  Park kultúry a oddychu (Bratislava, Slovensko)
  Klub spoločenských tancov Park kultúry a oddychu Bratislava (Bratislava, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  kultúra
  plesy
  tanečné zábavy
  filmoví pracovníci
  rybári a rybárky
  spoločenské tance
  polonéza
  lotérie
  ryby
  rybárske siete
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 21.08.2014 ; AACR2 (rev.07.10.2019)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza