Slovenská filmová databáza
 1. [Krajská spartakiáda Sokola v Bratislave]. 1. šot

  Rok výroby
  1956
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 29/1956. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov korporácie
  Bratislavský hrad (Bratislava, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  športy
  telovýchova
  spartakiády
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Staré mesto (Bratislava, Slovensko)
  Katalogizácia
  SFU, 30.10.2013 ; AACR2 (rev.26.02.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza