Slovenská filmová databáza
 1. Boj proti kôrovcovi. 2. šot

  Réžia
  Ondrkal, Štefan
  Rok výroby
  1953
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Štefan Ondrkal; kamera, Ján Blanár
  In
  Týždeň vo filme. č. 33 IX/1953 [33/1953]. - 2. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Prečuch, Anton
  Pančík, Ján
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  lesníctvo
  škodcovia stromov
  kôrovce
  les
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Čierny Balog (Slovensko)
  Čierny potok (Slovensko)
  Poznámky
  Priezviská, skratky krstných mien a funkcie autorov uvedené v úvode šotu. Krstné mená doplnené a funkcia redakcia zmenená na funkciu réžia z dokumentačného materiálu - Lacková, S.: Spravodajský film na Slovensku 1945-1985. II. diel 1951-1955.
  Katalogizácia
  SFU, 03.05.2010 ; AACR2 (rev.04.07.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza