Heslár SFÚ

 1. fresky

  Variant(y) hesla
  fresco painting [eng]
  Pozri tiež
  výtvarné umenie [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 02.09.2015 (rev.03.09.2015)
  Typ hesla
  predmetové heslo

  Slovenská filmová databáza
  (8) - dokumentárny film
  (3) - filmový šot