Heslár SFÚ

 1. Severné more

  Inf. poznámka
  more
  Popis
  More na severozápade Európy. Na juhozápade nadväzuje na kanál La Manche, na severe na Atlantik, na východe na Baltské more. Európskej pevniny sa dotýka z juhu pobrežím Nemecka, Holandska, Belgicka a Francúzska, zo západu pobrežím Spojeného kráľovstva a z východu pobrežím Nórska a Dánska. Do Severného mora sa vlievajú rieky Labe / Elbe v Nemecku, Rýn / Rhein / Rijn v Holandsku a Temža / Thames v Anglicku.
  Pozri tiež
  Atlantický oceán [nadriadený pojem]
  Zdroj(e) overenia
  www(sk.wikipedia)
  Katalogizácia
  SFU (rev.20.07.2015)
  Typ hesla
  geografický názov

  Slovenská filmová databáza
  (1) - dokumentárny film
  (11) - filmový šot