Heslár SFÚ
 1. Špitálska ulica (Bratislava, Slovensko)

  Inf. poznámka
  ulica
  Popis
  Významná ulica v Bratislave v mestskej časti Staré Mesto, cez ktorú uprostred prechádza električková trať od Kamenného námestia a Námestia SNP na Americké námestie. Do roku 1989 sa volala ulicou Československej armády. Od Kamenného námestia ju postupne križujú ulice Hollého, Rajská, Mariánska, Dobrovského, Lazaretská a 29. augusta.
  Variant(y) hesla
  Ulica Československej armády (Bratislava, Slovensko) [predchádzajúce záhlavie]
  Kórház-utca (Bratislava, Slovensko) [slo]
  Spitalgasse (Bratislava, Slovensko) [slo]
  Benešova ulica (Bratislava, Slovensko) [slo]
  Pozri tiež
  Staré mesto (Bratislava, Slovensko) [nadriadený pojem]
  Zdroj(e) overenia
  www(sk.wikipedia)
  Katalogizácia
  SFU (rev.16.10.2014)
  Typ hesla
  geografický názov
  Slovenská filmová databáza
  (2) - dokumentárny film
  (2) - hraný film
  (1) - spravodajský film
  (50) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - fotografie z nakrúcania filmu

Heslár SFÚ