Heslár SFÚ
 1. maďarské hrané filmy

  Variant(y) hesla
  maďarský hraný film [slo]
  Pozri tiež
  hrané filmy [nadriadený pojem]
  maďarská kinematografia [slo]
  Katalogizácia
  SFU, 24.06.2010 (rev.22.05.2014)
  Typ hesla
  predmetové heslo
  Slovenská filmová databáza
  (2) - dokumentárny film
  (9) - hraný film
  (5) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - biografie
  (4) - monografie
  (7) - ročenky
  (4) - umelecká literatúra
  (3) - zborníky
  (369) - filmové plagáty
  (17) - leták
  (2) - reklamné plagáty
  (2) - kompaktné disky (CD)
  (29) - DVD
  (80) - dok. zložka (filmu)
  (17) - literárne scenáre
  (3) - zmluvy (príprava filmu)
  (13) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (7) - technické scenáre
  (5) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (20) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (128) - distribučné listy
  (33) - jednotka z archívneho fondu
  (866) - články

Heslár SFÚ