Heslár SFÚ
 1. francúzske hrané filmy

  Variant(y) hesla
  francúzsky hraný film [slo]
  Pozri tiež
  francúzska kinematografia [slo]
  hrané filmy [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 01.06.2010 (rev.16.05.2014)
  Typ hesla
  predmetové heslo
  Slovenská filmová databáza
  (2) - dokumentárny film
  (16) - hraný film
  (9) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - autobiografie
  (2) - biografie
  (2) - katalógy zväzkové
  (7) - monografie
  (6) - scenáre (knižne vydané)
  (13) - umelecká literatúra
  (6) - zborníky
  (1) - fotozbierka
  (1000+) - filmové plagáty
  (6) - leták
  (8) - reklamné plagáty
  (1) - kompaktné disky (CD)
  (2) - gramofónové platne
  (63) - DVD/Blu-ray/VHS
  (661) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (1) - synopsy
  (1) - filmové poviedky
  (15) - literárne scenáre
  (7) - technické scenáre
  (7) - dialógové listiny filmu
  (20) - listiny podtitulkov
  (362) - distribučné listy
  (45) - jednotka z archívneho fondu
  (1000+) - články

Heslár SFÚ