Heslár SFÚ

 1. Slovenská filmová tvorba. Štúdio Videofilm

  Inf. poznámka
  Štúdio Videofilm vzniklo k 1.1.1987 rozhodnutím generálneho riaditeľa Slovenského filmu Ing. Ladislava Ondriša č. 24 z 10.12.1986. Vzniklo v nadväznosti na uznesenie Predsedníctva vlády ČSSR č. 44/1985 a Predsedníctva vlády SSR č. 95/85 a delimitovaním činnosti zo Štúdia video a animovaného filmu, ktoré sa rozdelilo na dve samostatné štúdiá. Štúdio Videofilm sa stalo integrálnou súčasťou podniku Slovenská filmová tvorba. Ťažiskom jeho činnosti bola tvorba pôvodných videofilmov a videoprogramov. Popri vlastnej a objednávkovej videotvorbe bola realizovaná aj koprodukčná videotvorba. Riaditeľom ŠVF bol Ing. J. Kot a dramaturgom Jozef Kolber. V roku 1988 pracovalo v ŠVF cca tridsať ľudí (priemerný vek 28 rokov) a ročné tržby boli okolo 15 mil. korún. V roku 1988 realizovali cca 60 videofilmov.
  Krajina
  Slovensko ; (Československo)
  Pozri tiež
  Slovenská filmová tvorba Bratislava [nadriadený pojem]
  Slovenská filmová tvorba. Štúdio video a animovaných filmov [predchádzajúce záhlavie]
  Katalogizácia
  SFU, 01.06.2009 (rev.01.06.2009)
  Typ hesla
  názov korporácie

  Slovenská filmová databáza
  (1) - dokumentárny film
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (161) - výrobné listy filmu
  (86) - jednotka z archívneho fondu
  Heslár SFÚ
  (1) - korporácie