Heslár SFÚ
 1. Variant(y) hesla
  sprievodka [slo]
  Pozri tiež
  písomnosti týkajúce sa prípravy a výroby filmov [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU (rev.02.05.2013)
  Typ hesla
  forma, žáner alebo fyzická charakteristika
  Katalóg SFÚ
  (1) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (16) - jednotka z archívneho fondu
  Heslár SFÚ
  (1) - žánre, druhy, formy
Heslár SFÚ