Heslár SFÚ
 1. slovenskí filmoví režiséri

  Pozri tiež
  slovenská kinematografia [slo]
  filmoví režiséri [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 18.10.2007 (rev.08.02.2016)
  Typ hesla
  predmetové heslo
  Slovenská filmová databáza
  (9) - dokumentárny film
  (12) - spravodajský film
  (116) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (7) - autobiografie
  (5) - biografie
  (4) - encyklopédie
  (49) - monografie
  (1) - publikácie obrazové
  (7) - príručky (návody metodické, plány metodické)
  (19) - zborníky
  (3) - práce diplomové (Mgr., Ing.)
  (1) - práce dizertačné doktorandské (PhD., Dr.)
  (1) - práce ročníkové
  (8) - fotografie z albumu filmových fotografií
  (182) - fotografie z nakrúcania filmu
  (112) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (1) - fotografie z filmu
  (1) - diapozitívy fotografií z filmu
  (3) - negatívy fotografií z filmu
  (78) - civilné fotografie
  (1) - fotozbierka
  (6) - DVD
  (261) - dok. zložka (osobnosti)
  (2) - dok. zložka (predmetová)
  (20) - archívny fond
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1000+) - články
  Heslár SFÚ
  (1) - predmetové heslá
Heslár SFÚ