Heslár SFÚ

 1. profily

  Poznámky
  HESLO SA POUŽÍVA PRI POPISE KNÍH A ČLÁNKOV Z PERIODÍK.
  Variant(y) hesla
  profil [slo]
  profile [eng]
  Katalogizácia
  SFU (rev.02.08.2016)
  Typ hesla
  forma, žáner alebo fyzická charakteristika

  Katalóg SFÚ
  (2) - autobiografie
  (5) - biografie
  (5) - encyklopédie
  (79) - monografie
  (10) - zborníky
  (1000+) - články