Heslár SFÚ
 1. Variant(y) hesla
  filmography [eng]
  Katalogizácia
  SFU (rev.19.01.2023)
  Typ hesla
  forma, žáner alebo fyzická charakteristika
  Katalóg SFÚ
  (11) - autobiografie
  (1) - bibliografie neperiodické
  (32) - biografie
  (10) - katalógy zväzkové
  (39) - encyklopédie
  (2) - publikácie jubilejné (pamätnice)
  (282) - monografie
  (19) - publikácie obrazové
  (2) - prehľady (obzory)
  (13) - príručky (návody metodické, plány metodické)
  (44) - ročenky
  (14) - zborníky
  (1) - práce diplomové (Mgr., Ing.)
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dok. zložka (korporácie)
  (135) - dok. zložka (osobnosti)
  (8) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (27) - jednotka z archívneho fondu
  (97) - články

Heslár SFÚ