Heslár SFÚ
 1. Variant(y) hesla
  filmografia [slo]
  filmography [eng]
  Katalogizácia
  SFU (rev.12.09.2012)
  Typ hesla
  forma, žáner alebo fyzická charakteristika
  Katalóg SFÚ
  (11) - autobiografie
  (1) - bibliografie neperiodické
  (17) - biografie
  (9) - katalógy zväzkové
  (38) - encyklopédie
  (304) - monografie
  (18) - publikácie obrazové
  (1) - prehľady (obzory)
  (15) - príručky (návody metodické, plány metodické)
  (35) - ročenky
  (1) - xa1auv
  (10) - zborníky
  (1) - práce diplomové (Mgr., Ing.)
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dok. zložka (korporácie)
  (132) - dok. zložka (osobnosti)
  (8) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (27) - jednotka z archívneho fondu
  (70) - články
Heslár SFÚ