Heslár SFÚ
 1. slovenská kinematografia

  Pozri tiež
  európska kinematografia [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 07.02.2007 (rev.25.06.2018)
  Typ hesla
  predmetové heslo
  Slovenská filmová databáza
  (39) - dokumentárny film
  (23) - spravodajský film
  (262) - filmový šot
  (1) - xxxx
  Katalóg SFÚ
  (2) - autobiografie
  (3) - bibliografie neperiodické
  (2) - encyklopédie
  (231) - monografie
  (2) - publikácie obrazové
  (2) - prehľady (obzory)
  (1) - príručky (návody metodické, plány metodické)
  (115) - ročenky
  (2) - xa1auv
  (1) - xa1azn.
  (64) - zborníky
  (8) - práce diplomové (Mgr., Ing.)
  (2) - práce dizertačné doktorandské (PhD., Dr.)
  (1) - práce ročníkové
  (1) - DVD
  (2) - dok. zložka (predmetová)
  (1000+) - články
  (1) - xxxx
  Heslár SFÚ
  (1) - predmetové heslá
  (27) - predmetové heslá
  (1) - xxxx
Heslár SFÚ