Heslár SFÚ
 1. Variant(y) hesla
  television [eng]
  Pozri tiež
  masmédiá [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 26.10.2006 (rev.19.10.2013)
  Typ hesla
  predmetové heslo
  Slovenská filmová databáza
  (2) - animovaný film
  (1) - dokumentárny film
  (18) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - autobiografie
  (1) - bibliografie neperiodické
  (1) - biografie
  (2) - encyklopédie
  (1) - publikácie jubilejné (pamätnice)
  (76) - monografie
  (1) - prehľady (obzory)
  (5) - príručky (návody metodické, plány metodické)
  (4) - ročenky
  (1) - slovníky jazykové
  (4) - slovníky
  (2) - učebnice
  (4) - xa1auv
  (26) - zborníky
  (1) - práce diplomové (Mgr., Ing.)
  (1) - práce dizertačné doktorandské (PhD., Dr.)
  (1) - DVD/Blu-ray/VHS
  (23) - články
  Heslár SFÚ
  (25) - predmetové heslá
  (2) - predmetové heslá

Heslár SFÚ