Heslár SFÚ

 1. telocvične

  Pozri tiež
  športové zariadenia [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 24.08.2006 (rev.22.10.2013)
  Typ hesla
  predmetové heslo

  Slovenská filmová databáza
  (2) - dokumentárny film
  (2) - hraný film
  (86) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (4) - fotografie z nakrúcania filmu
  (1) - distribučné fotografie
  (34) - fotografie z filmu
  (10) - negatívy fotografií z filmu