Heslár SFÚ

 1. slovenské herečky

  Variant(y) hesla
  slovak actresses [eng]
  Pozri tiež
  slovenskí herci [slo]
  herečky [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 19.06.2006 (rev.31.10.2013)
  Typ hesla
  predmetové heslo

  Slovenská filmová databáza
  (5) - dokumentárny film
  (66) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (11) - autobiografie
  (1) - bibliografie neperiodické
  (7) - biografie
  (31) - monografie
  (1) - publikácie obrazové
  (2) - umelecká literatúra
  (2) - zborníky
  (1) - albumy filmových fotografií
  (249) - fotografie z albumu filmových fotografií
  (43) - fotografie z nakrúcania filmu
  (208) - distribučné fotografie
  (17) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (1000+) - fotografie z filmu
  (51) - diapozitívy fotografií z filmu
  (468) - negatívy fotografií z filmu
  (80) - civilné fotografie
  (1) - fotozbierka
  (20) - osobné plagáty
  (2) - kompaktné disky (CD)
  (413) - dok. zložka (osobnosti)
  (1) - dok. zložka (predmetová)
  (1) - presskit
  (1000+) - články
  Heslár SFÚ
  (4) - predmetové heslá