Heslár SFÚ
 1. školské triedy

  Variant(y) hesla
  učebne [slo]
  Pozri tiež
  školské budovy [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 15.03.2006 (rev.24.10.2013)
  Typ hesla
  predmetové heslo
  Slovenská filmová databáza
  (10) - dokumentárny film
  (9) - hraný film
  (178) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (6) - fotografie z nakrúcania filmu
  (9) - distribučné fotografie
  (53) - fotografie z filmu
  (6) - diapozitívy fotografií z filmu
  (26) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - DVD/Blu-ray/VHS
  Heslár SFÚ
  (2) - predmetové heslá
  (2) - predmetové heslá

Heslár SFÚ