Heslár SFÚ
 1. polodetail (fotografie)

  Popis
  Druh záberu, ktorého veľkosť je určená zachytením ľudskej postavy alebo skupiny dvoch až troch postav po prsia. Pri polodetaile si divák prakticky nevšíma dekorácie, z ktorých vidí len malý výsek.
  Variant(y) hesla
  PD [slo]
  Pozri tiež
  veľkosti záberov (fotografie) [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 14.03.2006 (rev.08.10.2012)
  Typ hesla
  predmetové heslo
  Katalóg SFÚ
  (622) - fotografie z albumu filmových fotografií
  (237) - fotografie z nakrúcania filmu
  (664) - distribučné fotografie
  (603) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (1000+) - fotografie z filmu
  (46) - diapozitívy z nakrúcania filmu
  (113) - diapozitívy fotografií z filmu
  (925) - negatívy fotografií z filmu
  (230) - civilné fotografie

Heslár SFÚ