Heslár SFÚ

 1. filmová teória

  Variant(y) hesla
  teória filmu [slo]
  theory of film [eng]
  Pozri tiež
  filmová veda [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 15.11.2005 (rev.30.01.2013)
  Typ hesla
  predmetové heslo

  Slovenská filmová databáza
  (4) - dokumentárny film
  Katalóg SFÚ
  (1) - autobiografie
  (2) - encyklopédie
  (378) - monografie
  (2) - príručky (návody metodické, plány metodické)
  (1) - ročenky
  (2) - slovníky
  (3) - xa1auv
  (216) - zborníky
  (1) - práce dizertačné doktorandské (PhD., Dr.)
  (248) - články
  Heslár SFÚ
  (5) - predmetové heslá