Heslár SFÚ
 1. Premeny podôb [film] (1986)

  Inf. poznámka
  dokumentárny film
  Réžia
  Milan Milo
  Krajina
  Slovensko ; (Československo)
  Jazyk
  slovenčina
  Variant(y) hesla
  Farebná litografia - názov uvedený v listinných materiáloch [slo]
  Katalogizácia
  SFU (rev.23.06.2015)
  Typ hesla
  unifikovaný názov

  Filmografický popis

  (1) - dokumentárny film
  Slovenská filmová databáza
  (1) - dokumentárny film - iná súvislosť
  Katalóg SFÚ
  (5) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (1) - odborné literárne predlohy
  (1) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (1) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (2) - zmluvy (príprava filmu)
  (9) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - výrobné plány filmu
  (1) - rozpočty filmu
  (1) - technické scenáre
  (1) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (12) - denné správy o realizácii filmu
  (10) - zmluvy (výroba filmu)
  (1) - vyúčtovania filmu
  (1) - titulkové listiny filmu
  (3) - komentáre filmu
  (2) - výrobné listy filmu
  (14) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (3) - články
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)

Heslár SFÚ