Heslár SFÚ
 1. 50 rokov strojárskej tradície v Dubnici nad Váhom [film] (1986)

  Inf. poznámka
  dokumentárny film
  Réžia
  Pavel Čalovka
  Krajina
  Slovensko ; (Československo)
  Jazyk
  slovenčina
  Variant(y) hesla
  ZŤS 50 rokov strojárskej tradície v Dubnici nad Váhom [slo] [pracovný názov]
  50 rokov ZŤS Dubnica [slo] [názov na výrobnom liste]
  50 ročná značka kvality ZŤS Dubnica nad Váhom [slo] [pracovný názov]
  Katalogizácia
  SFU (rev.04.09.2013)
  Typ hesla
  unifikovaný názov

  Filmografický popis

  (1) - dokumentárny film
  Katalóg SFÚ
  (3) - fotografie z filmu
  (3) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dok. zložka (predmetová)
  (1) - odborné literárne predlohy
  (1) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (3) - zmluvy (príprava filmu)
  (9) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - výrobné plány filmu
  (1) - rozpočty filmu
  (1) - technické scenáre
  (1) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (13) - denné správy o realizácii filmu
  (11) - zmluvy (výroba filmu)
  (2) - vyúčtovania filmu
  (1) - titulkové listiny filmu
  (2) - komentáre filmu
  (3) - výrobné listy filmu
  (18) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (2) - filmové nosiče (archívne)
Heslár SFÚ