Heslár SFÚ
 1. Ladislav Chudík [film] (1989)

  Inf. poznámka
  dokumentárny film
  Réžia
  Milan Černák
  Krajina
  Slovensko ; (Československo)
  Jazyk
  slovenčina
  Katalogizácia
  SFU (rev.12.11.2013)
  Typ hesla
  unifikovaný názov

  Filmografický popis

  (1) - dokumentárny film
  Katalóg SFÚ
  (3) - fotografie z filmu
  (3) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (1) - literárne scenáre
  (2) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (2) - zmluvy (príprava filmu)
  (2) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - výrobné plány filmu
  (1) - rozpočty filmu
  (4) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (11) - denné správy o realizácii filmu
  (5) - zmluvy (výroba filmu)
  (2) - vyúčtovania filmu
  (1) - titulkové listiny filmu
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (13) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - články
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)

Heslár SFÚ