Heslár SFÚ

 1. dokumentárne filmy

  Variant(y) hesla
  dokumentárny film [slo]
  documentary films [eng]
  documentaries [eng]
  Katalogizácia
  BAC002, 19.06.2004 (rev.29.04.2020)
  Typ hesla
  predmetové heslo

  Slovenská filmová databáza
  (58) - spravodajský film
  (7) - filmový šot
  (1) - xxxx
  Katalóg SFÚ
  (4) - autobiografie
  (3) - biografie
  (2) - encyklopédie
  (140) - monografie
  (1) - publikácie obrazové
  (4) - príručky (návody metodické, plány metodické)
  (2) - ročenky
  (7) - xa1auv
  (34) - zborníky
  (3) - práce diplomové (Mgr., Ing.)
  (3) - práce dizertačné doktorandské (PhD., Dr.)
  (1) - práce rigorózne (PhDr., RNDr., JUDr.)
  (1) - práce záverečné bakalárske (Bc.)
  (1) - kompaktné disky (CD)
  (5) - jednotka z archívneho fondu
  (184) - články
  (1) - xxxx
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  Heslár SFÚ
  (62) - predmetové heslá
  (1) - xxxx