Heslár SFÚ
 1. Budapešť (Maďarsko)

  Inf. poznámka
  hlavné mesto Maďarska
  Popis
  Budín aj Pešť začali rozkvitať najmä za vlády Žigmunda Luxemburského, ktorý tu zriadil univerzitu v roku 1395 a za Mateja Korvína, kedy vznikla prvá kníhtlačiareň v roku 1473. V rokoch 1490 až 1526 sídlili na budínskom hrade i českí králi Vladislav a Ľudovít. Počas vlády Jagelovcov patrila Budapešť spolu s Prahou, Viedňou a Krakovom k najväčším sídlam strednej Európy.
  Variant(y) hesla
  Budín (Maďarsko) [slo]
  Pozri tiež
  Maďarsko [nadriadený pojem]
  Zdroj(e) overenia
  www(Národní knihovna Praha)
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 (rev.15.11.2013)
  Typ hesla
  geografický názov
  Slovenská filmová databáza
  (8) - dokumentárny film
  (10) - hraný film
  (3) - spravodajský film
  (215) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (1) - negatívy fotografií z filmu
  Heslár SFÚ
  (520) - osobnosti
  (15) - geografické heslá

Heslár SFÚ