Heslár SFÚ
 1. Nekonečná pieseň domoviny [film] (1986)

  Inf. poznámka
  dokumentárny film
  Réžia
  Emil Fornay
  Krajina
  Slovensko ; (Československo)
  Jazyk
  slovenčina
  Variant(y) hesla
  Never-ending song of the homeland [eng] [anglický preklad názvu]
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 (rev.30.07.2013)
  Typ hesla
  unifikovaný názov

  Filmografický popis

  (1) - dokumentárny film
  Slovenská filmová databáza
  (2) - dokumentárny film - iná súvislosť
  (2) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (2) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (3) - fotografie z filmu
  (4) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - filmové plagáty
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (2) - literárne scenáre
  (2) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (4) - zmluvy (príprava filmu)
  (7) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - výrobné plány filmu
  (2) - rozpočty filmu
  (1) - technické scenáre
  (2) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (1) - zmluvy (výroba filmu)
  (1) - vyúčtovania filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (5) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (1) - distribučné listy
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (5) - články
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)

Heslár SFÚ