Výsledky vyhľadávania

Váš dotaz: auk2 = "^sfu_un_auth 0024389 210ac aa^"

Heslár SFÚ - nájdených záznamov: 2
 1. Variant(y) heslaČeskoslovenský film v Bratislave [slo] [na filmových titulkoch uvedený aj ako]
  Československý film - Bratislava [slo] [na filmových titulkoch uvedený aj ako]
  Typ heslanázov korporácie

  Súvisiace záznamy

  (4) - HESLÁR SFÚ
  (1000+) - SLOVENSKÁ FILMOVÁ DATABÁZA
  (286) - KATALÓG SFÚ
 2. Inf. poznámkaPodnik Filmová tvorba a distribúcia Bratislava bol od 1.1.1964 premenovaný na Československý film Bratislava a vnútropodnikovo sa členil na: Štúdio hraných filmov, Štúdio dokumentárnych a spravodajských filmov, Štúdio populárno-vedeckých filmov, Laboratória a Požičovňa filmov. Ústredný riaditeľ Československého filmu Smernicou zo dňa 21.12.1966 poveril podnik Československý film Bratislava, aby od 1.1.1967 vykonával funkciu Oblastného riaditeľstva Československého filmu na Slovensku na čele s oblastným riaditeľom. Oblastný riaditeľ Československého filmu Smernicou zo dňa 30.3.1967 organizačne rozčlenil podnik na 5 organizačných jednotiek: Štúdio hraných filmov, Štúdio krátkych filmov, Filmové ateliéry, Požičovňa filmov a Filmové laboratóriá. Ústredný riaditeľ Československého filmu vyčlenením z Československého filmu Bratislava zriadil dňom 1.7.1968 Zriaďovacou listinou Slovenskú požičovňu filmov ako samostatný podnik so sídlom v Bratislave, Priemyselná č. 1.
  Variant(y) heslaČeskoslovenský film - Požičovňa filmov - distribučný odbor, Bratislava [slo] [na filmových titulkoch uvedený aj ako]
  Typ heslanázov korporácie

  Súvisiace záznamy

  (1000+) - HESLÁR SFÚ
  (1) - SLOVENSKÁ FILMOVÁ DATABÁZA
  (746) - KATALÓG SFÚ
Heslár SFÚ - nájdených záznamov: 2