ARL IPAC

Fatálna chyba

 ERRI2_5000
runtime error: <INVALID OREF>zgetSettings+1^i2.ui.ical.1
URL: http://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/ical/
User: logout, ictx: sfu

03/07/2022 05:14:58

Nové vyhľadávanie v defaltných zdrojoch