Neprihlásený používateľ

  1. Slovenská národná filmografia v elektronickej podobe a jej kontinuálne vytváranie ako uceleného a kontextového informačného zdroja o slovenských kinematografických a iných audiovizuálnych dielach, ako aj jej zapojenie do európskej filmografie.
  2. Realizácia základného historiografického a odborného výskumu v oblasti kinematografie a audiovízie (primárne zameranie na dejiny slovenskej kinematografie) a vytvorenie infraštruktúry pre podporu filmologického výskumu.
  3. Elektronická katalogizácia a odborný popis archívnych dokumentov a zbierkových predmetov audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky v správe SFÚ a výhľadovo aj v správe iných organizácií v pôsobnosti štátu, resp. verejnej správy.
  4. Sprístupňovanie predmetov audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky v elektronických náhľadoch a poskytovanie komplexných a overených informácií, poznatkov a vedomostí z oblasti slovenskej audiovizuálnej kultúry a kinematografického umenia, najmä o slovenských audiovizuálnych dielach, tvorcoch, výrobcoch, podujatiach a súvisiacich činnostiach v audiovizuálnej oblasti.
  5. Poskytovanie služieb SFÚ prostredníctvom informačného systému a tým zefektívnenie a skvalitnenie filmovo-archívnych, archívnych, dokumentačných, informačných a knižničných služieb, ktoré SFÚ poskytuje verejnosti.

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.