Slovenská filmová databáza
 1. Štábréžia, námet, scenár, autor komentára, Ladislav Kaboš ; kamera, Jozef Lietavec ; dramaturgia, Dezider Ursiny ; strih, Peter Beňovský ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Tatiana Vallová ; odborná spolupráca, Ján Podolák
  Účinkujúciinterpret komentára, Peter Mikulík
  Produkčná spoločnosť Slovenská filmová tvorba Bratislava
  KrajinaSlovensko [Československo]
  Pôvodný formátfarebný, zvukový ; 35 mm
  Pôvodný čas trvania19 min. 10 sek.
  Pôvodný jazykslovenčina
  Rok výroby1981
  Žáner dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  AnotáciaDokumentárny film o starostiach a o radostiach obyvateľov niekoľkých obcí v údolí Cirochy v súvislosti s výstavbou vodného diela Starina.
  ZdrojSlovenský filmový ústav
  Starina

Slovenská filmová databáza