Slovenská filmová databáza
 1. Štábréžia, námet, scenár, Jozef Zachar ; kamera, Viktor Svoboda ; hudba, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Archangelo Corelli, Antonio Vivaldi ; strih, Alfréd Benčič ; zvuk, Eugen Kiss ; vedúci výroby, Štefan Gašparík ; odborná spolupráca, Jozef Štefanovič ; spolupracovali, Ilja Zeljenka, Alojz Petráš
  KrajinaSlovensko [Československo]
  Pôvodný formátčiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Pôvodný čas trvania9 min. 6 sek.
  Rok výroby1963
  Žáner dokumentárne filmy
  objednávkové filmy
  školské filmy
  sociologické filmy
  filmy bez komentára
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  AnotáciaDokumentárne zamyslenie o úlohe ľudských rúk v živote človeka a spoločnosti.
  A contemplation on the role of human hands in the life of man and society.
  ZdrojSlovenský filmový ústav
  Ruky

Slovenská filmová databáza